יצירת חפצים קסומים

/יצירת חפצים קסומים
יצירת חפצים קסומים2019-03-11T09:31:00+00:00

יצירת חפצי קסם

יצירת חפצים קסומים

ניתן ליצור חפצים קסומים מסחורות משחקיות בהתאם ליכולות הדמות ולהוראות הרשומות במתכונים השונים.

מה נדרש ליצירת חפץ קסום

 • מתכון המציין את הסחורות הנחוצות
 • נוכחות חומרי הגלם הרלוונטיים בבית המלאכה לפי הרשום במתכון.
 • הימצאות בבית מלאכה, הנפחיה הראשית או בסביבה אחרת המתאימה ליצירת חפצי קסם.
 • החפץ אותו רוצים לכשף (לדוגמה, חרב), או חומרי אוף-פליי ליצירת החפץ (כגון חוט וחרוזים לצמיד).

תהליך היצירה

 • יש לשחק את הכנת החפץ ברולפליי במשך זמן של לא פחות מ 10 דקות עבור כל דרגת חפץ.
 • אם החפץ בדרגה 3, על בעל המלאכה להחליט על השם והמין של החפץ ועל האישיות שלו.
 • על בעל המלאכה לרשום את תכונות החפץ על תווית (עבור דרגה 3 – שם, מין, אישיות).
 • על בעל המלאכה להגיע למאסטר או לנפחיה הראשית, להחזיר את הסחורות ולקבל חותמת לחפצים שהכין.
 • לאחר הכנת החפץ בעל המלאכה ישחק עייפות ותשישות נפשית שבמהלכן הוא יוכל להילחם ולבצע משימות, אך לא יוכל להכין חפץ נוסף במשך של כ 30 דקות לכל דרגת חפץ. תקופה זו באה לסמל את העובדה שבעל המלאכה השקיע חלק מאנרגיית החיים שלו בחפץ. סה"כ זמן הכנת חפץ כולל תקופת העייפות אמור להיות 40 דקות לכל דרגה. כלומר, כדי להכין חפץ דרגה ראשונה יש צורך בלהשקיע סה"כ כ 40 דק': 10 דק' בהכנה עצמה ועוד כ 30 דק' עייפות.

הקשר ליכולות המלאכה והחרשות

יכולת הכנת חפצי קסם מאפשרת להכין חפצי קסם כלליים כגון טבעות, קמעות, כפפות וכדומה. לחלק מהחפצים יש צורך בנוכחות של חרש מתאים. לדוגמה, במתכון ליצירת חרב מחוזקת יש צורך בחרש מתכת. אם למכשף שמכין את החפץ אין את היכולת חרש מתכת, הרי שיש צורך לשתף בתהליך ההכנה דמות חרש מתכת. זמן הצינון ותהליך ההכנה תקף גם לגבי החרש שמסייע לתהליך.

מתכונים התחלתיים

ניתן לבחור 2 מתכונים עבור כל דרגה ביצירת חפצי קסם מרשימת המתכונים הזמינים למחנה. כך למשל, דמות עם יצירת חפצי קסם 2 תבחר 2 מתכונים דרגה 1 ושני מתכונים דרגה 2.

היכולת יצירת חפצי קסם

 • הכשרה מאגית (2 נק"ד) יכולת קדם המקנה גישה לשאר יכולות המלאכה.
 • יצירת חפצי קסם 1. (4 נק"ד) דורש הכשרה מאגית.מאפשר יצירה של חפצים קסומים או העצמה של חפצים קיימים בתכונות קסם. ניתן לבחור 2 מתכונים מרשימת חפצי הקסם בדרגה 1.
 • יצירת חפצי קסם 2 (4 נק"ד)  דורש יצירת חפצים קסומים 1, מאפשר יצירה של חפצים קסומים או העצמה של חפצים קיימים בתכונות קסם. ניתן לבחור 2 מתכונים מרשימת חפצי הקסם דרגה 2. נותן יכולת של אנליזת חפצי קסם.
 • יצירת חפצי קסם 3 (4 נק"ד)  דורש יצירת חפצים קסומים 2, מאפשר יצירה של חפצים קסומים או העצמה של חפצים קיימים בתכונות קסם. ניתן לבחור 2 מתכונים מרשימת חפצי הקסם דרגה 3.

אנליזת חפצי קסם

מאפשר לחקור חפץ קסם ולנתח את מקורו ואת המתכון שלו. בפועל מתבצע על ידי פיצוח כתב מוצפן בסיוע לורמאסטר.

למידת מתכונים במהלך המשחק

למידת מתכונים של חפצים קסומים מתבצעת באופן דומה ללמידת מתכונים אלכימיים, טקסים וקסמים.

רשימת המתכונים

זו רשימה חלקית של החפצים הקסומים שאפשר ליצור. רשימה מלאה תפורסם בנספח. ניתן להציע הצעות לחפצים חדשים והם ישולבו במידת האפשר.

דרגה 1

קמע הגנה מהדף: מגן על הלובש מקסם הקוסמים: גל הדף.

תיבה ממולכדת: (דורש מנעולנות או מנעולן) בעל המלאכה מניח פתק בתוך תיבה נעולה. במידה והתיבה נפרצת היא גורמת לנזק של 2 נק"פ פגיעה לפורץ בהתאם לרשום על הפתק.

נשמה שנייה: מעניק את היכולת הבאה לקמע או טבעת. בעת מצב של 0 נק"פ הקמע הזה יוכל להיות מושמד ולהחזיק את הלובש לבריאות חלקית ולהוסיף לו נקודת פגיעה נוספת.

קסדת הגנה מפני שינוי תודעה: בעל המלאכה מכשף קסדה כך שהלובש שלה חסין מקסמי שליטה (הקסמת איש, שליטה מוחית בלבול וכו'). ההגנה ניתנת רק כשהקסדה נלבשת, וניתן להקסים רק קסדה בדרך זו.

קמע קסם 1: ניתן להשמידו בכדי להטיל קסם דרגה 1 ללא תקופת עייפות. לא ניתן להחזיק ביותר מקמע אחד בכל רגע נתון.

מגן מחושל (דורש חרש עץ)  מבטל את הפעם הבאה בה קסם או יכולת ינסו לשבור את המגן. במקרה של פגיעת כלי מצור המגן נשבר אך המשתמש לא סופג נזק.

הגנה מרעלים משני תודעה 1: בעל המלאכה מקסים חפץ (קמע שריון מגן או קסדה) הלובש חסין לרעלים בדרגה 1 ו 2 שאינם גורמים נזק. כלומר רעלים שגורמים נזק ישפיעו כרגיל אולם רעלים שמשנים התנהגות כמו רעל נדיבות לא יפעלו. יש צורך ביכולת חרשות בהתאם לחפץ שמקסימים. כך למשל, להקסמת שריון עור צריך חרש עור.

קסדת הגנה: (דורש חרש מתכת) לובש קסדה זו חסין ליכולות מתנקש להרעיל רעל שגורם לנזק בדרגות 1-2.

חיזוק שער: מוסיף 3 נק"פ לשערי של טירה או מחנה. יש לשחק את החיזוק של השערים בפועל. ניתן לבצע את הפעולה הזאת מספר עד פעמיים  (למקסימום של 6 נק"פ בונוס) אולם לא יותר מפעם בשעה.

דרגה 2

קמע הגנה: מעניק ללובש תוספת של +1 נק"פ

קמע אנרגיה מוריד את תקופת הצינון עבור קסמי קוסמים בדקה 1. לא ניתן ללבוש יותר מקמע אחד בכל זמן נתון.

הגנה מרעלים משני תודעה 2 : בעל המלאכה מקסים קמע או חפץ אחר אשר מגן על הלובש מכל הרעלים משני התודעה בכל הדרגות

חרב העוצמה: בעל המלאכה מייצר חרב עוצמתית אשר מוסיפה למחזיק +1 נק"פ ואיננה יכולה להישבר כלל על ידי קסמים או יכולות.(דורש חרש מתכת).

גרזן הפיצוח: פעם אחת בקרב האוחז בגרזן יכול לשבור מגן של אויב כאילו יש לו את הכישור המתאים. אם כבר יש לו את היכולת הזאת הוא יוכל לבצע את השבירה פעם נוספת (היכולת מתווספת). (דורש חרש עץ)

סימן הגנה מפני מהלכים אסטרלים.  סימן זה מוצב בכניסה למבנה או מתחם (לא מחנה ראשי) והוא מונע כניסה של מהלכים אסטרלים לשם. הסימון יהיה עם אות S.

דרגה 3

כמעט כל החפצים הקסומים מדרגה 3 הם בעלי מודעות ואישיות (עם פסיכולוגיה לא אנושית) בעת יצירת חפץ מדרגה 3 על היוצר לתת לו שם. על היוצר לרשום את השם ומשפט או שניים על האישיות של החפץ בתווית של תיאור החפץ.

קוטל המפלצות: בעל המלאכה מייצר או מקסים נשק פנים-מול-פנים (לא קשת) שמוסיף לאוחז בו 1 נק"פ; הנשק אינו יכול להישבר ע"י קסמים ויכולות; הנשק מסב נזק משמעותי למפלצות כמו דרקונים. יש לקשור על הנשק סרט צבעוני שיסופק ע"י המארגנים. בנוסף, הנשק מאפשר לחסום כדור אנרגיה או קליע של נשק מצור (בדרך-כלל פגיעה בנשק נחשבת כפגיעה רגילה). לנשק יש אישיות של גבורה עד כדי טיפשות, הנשק ינזוף במי שמחזיק בו אם הוא מתחמק מקרב גם אם אין סיכוי שיצא ממנו בחיים. דורש חרש מתכת (ובנוסף, לנשקים עם מוט עץ – חרש עץ).

חרב הטבח הדומם: בעל המלאכה מייצר או מקסים חרב עם נדן אטום. החרב מוסיפה לאוחז בה 3 נק"פ, לא ניתן לשבור אותה ע"י קסמים יכולות. כל פעם שמוציאים את החרב מהנדן החרב חייבת לטעום דם – תוך כמה דקות על האוחז בה לפצוע מישהו לבחירתו (הוא יכול לבחור בעצמו). בנוסף, המחזיק בחרב אינו יכול לדבר (או להשתמש בקול שלו בכל צורה, כולל הטלת קסמים) כל עוד החרב היא מחוץ לנדן. לחרב יש אישיות שמבקשת להשמיד דברים מסוג מסוים בהתאם להחלטת היוצר ("כל היצורים הטמאים", "כל האויבים של האוחז בחרב", "כל היצורים התבוניים" וכו'); כל פעם שבעל החרב נמצא בסביבת היצורים שהחרב נועדה להשמיד, החרב תוהה מדוע הוא לא שולף אותה ודורשת שיממש את הייעוד שלה. דורש חרש מתכת.

קמע של מגן אובסידיאן: בעל המלאכה מייצר קמע שיכול להגן פעם אחת מכל השפעה על-טבעית: קסם, קללה, מחלה קסומה, רעלים מדרגה 3 ומעלה (רעלים מדרגות נמוכות יותר הם טבעיים) וכו'. האוחז בקמע יכול לבחור האם להפעיל אותו על-ידי אמירת השם של הקמע בעל-פה – אם יפעיל, הקמע יתנפץ. ניתן לשבור השפעה רק ברגעים הראשונים שהיא הופעלה על המחזיק בקמע. האישיות של קמע היא זהירה – הקמע יודע שהוא יחדל להתקיים אם ישתמשו בו והוא יציע למחזיק בו להימנע מסיטואציות שיש בהן סכנה על-טבעית, ואם הופעלה השפעה על-טבעית על המחזיק, הקמע ינסה לשכנע ואף להתחנן שלא ישתמשו בו, יציע אלטרנטיבות וכו'.

מטה של מאה עשרים ואחת סודות: בעל מלאכה מייצר או מקסים מטה או שרביט. קוסם המשתמש בו יוכל לאחסן בתוכו שני קסמים שהוא מכיר להטלה בכל רגע ללא תקופת עייפות (אך כן עם מזמור מתאים). על-מנת לאחסן קסם על הקוסם לקשור מגילה עם מזמור הקסם על המטה ולהקריא את המזמור הפוך (זה נחשב כהטלת הקסם ודורש תקופת עייפות בהתאם לדרגה). בעת השימוש הקוסם קורע את המגילה ומקריא את המזמור בנוסף, לא ניתן לשבור את המטה ע"י קסמים ויכולות, וכן ניתן לחסום איתו כדור אנרגיה. למטה יש אישיות שחצנית – הוא טוען שהוא הרבה יותר חכם מהקוסם ומכיר הרבה יותר סודות ממנו (אך הוא לא מספר אותם); אם יש לקוסם אפשרות לגלות סוד או ידע חדש, המטה יפציר בו לגלות אותם, או יטען שלא יטרח, כי המטה כבר מכיר את הסוד הזה.