ראשי

ראשי
ראשי2017-01-08T16:29:07+00:00

 

שנה וחצי עברה מאז עזבנו את הטירה שעלתה מהאדמה והעיר שנוצרה סביבה.
קאסל פורג'ד, הם קראו לה.

שנה וחצי מאז שהמינרל החדש שינה את העולם.
המינרל שהפך לסגול, הוא האחד שבעטיו התעוררו ויכוחים וקרבות ישנים, אך גם בזכותו נרקמו חיים חדשים ועולמות חדשים. כעת הוא המינרל היחיד שקיים, נכרה ונסחר.

רבים עזבו.
העיר אטמה שעריה, אין יוצא ואין בא.

המרחק מהעיר נתן את אותותיו, והביא עמו מחלות חדשות, כאשר בראשן עומדת מחלת המינרל.
מחלה נוראית, חשוכת מרפא לכאורה, היוצרת יצורי כלאיים מעוותים שהולכים וקמלים במהירות מסחררת.
מחקרים חדשים הראו כי הריחוק מן העיר עצמה הוא שמעורר את המחלה לאחר שאנשים שהובאו לקרבת העיר, גוססים ללא תקווה, כמהים לראותה שוב לפני מותם – נרפאו באורח פלא! אם כי, כבולים לעיר נהיו, שכן התרחקות ממנה העירה את המחלה בשנית.

המינרל גרם לשינוי במאזן הכוחות.
ארבעה הצליחו לרתום ולמקסם את כוחו של המינרל. בעזרתו הפילו צבאות והקימו כאלו משלהם.
מצפון – הגיע אביר האור, שומר על הסדר הישן והצדק.
מדרום – הגיע מכשף האופל והתוהו, יוצר החשיכה וממיט החורבן.
ממזרח – הגיע שומר היער והטבע, מחיה את האדמה ומעניק החיים.
ממערב – הגיעה קיסרית הברזל, מחרחרת המלחמה וחרשת כלי המתכת.
הצבאות הישנים ששרדו את מלחמת המינרל מצאו להם מעטה הגנה בדמות אחד מאדוני המינרל. חלקם, אף סוגדים להם כאילו היו אלים.

כעת, שנה וחצי אחרי, העיר נפתחת בשנית.
זוהי הזדמנות חדשה עבורנו, מכל רוחות השמיים באים כדי לחצוב מחדש, לשנות גורלות ולהפיח חיים חדשים בעיר!
בואו לקבוע מי ישלוט בטירה!