ראשי

ראשי
ראשי2018-11-12T00:01:20+00:00

 

 

שנתיים נוספות עברו מאז הצבאות עזבו את קאסל פורג'ד, טירת המינרל.

רוחות המלחמה התחלפו. חצוצרות הריעו תרועות ניצחון בהיכלי האור ובמעבה היער, בעוד תוכניות נקמה נרקמו בהיכלות אפלים יותר. כוחות התוהו חזרו לתוך השער ממנו יצאו, וכוחות אימפריית הברזל נהדפו חזרה אל היבשת. אדוני המינרל שבו לקצוות הארץ, בידיעה שייפגשו שנית חרב-אל-חרב.

 

הדרכים בטוחות. המסחר ממוסה. סדר שורה על הכל, והמידה מונחלת על הארץ.

בין כוחות הפרא, הדבר מתקבל ברגשות מעורבים… יש כאלה שפחות מרוצים מכך, וכבר מתכננים את השינוי שיביאו בבוא העת.

 

פרסות הסוסים הולמות על הדרכים המובילות לטירה, ומשק כנפיים נשמע באוויר, נושא את החדשות; מספרים כי המינרל שב להופיע בטירה.

המינרל שבעטיו התעוררו ויכוחים וקרבות ישנים, אך גם בזכותו נרקמו חיים חדשים ועולמות חדשים.

המינרל הנושא כוח ללא גבולות.

ארבעת אדוני המינרל הצליחו לרתום ולמקסם את כוחו של המינרל. יש הסוגדים להם כאילו היו אלים. בעזרתו הפילו צבאות והקימו כאלו משלהם, ועתה רותמים הם את צבאותיהם פעם נוספת, לשוב ולעלות על הטירה, לאחוז עוד מהכוח העתיק.

מצפון – מגיע אביר האור, שומר על הסדר הישן והצדק.

מדרום – מגיע מכשף האופל והתוהו, יוצר החשיכה וממיט החורבן.

ממזרח – מגיע שומר היער והפרא, מחיה האדמה והדוגל בחופש.

ממערב – מגיעה קיסרית הברזל, המקדשת מלחמה והשואפת לקידמה.

 

מאזן הכוחות משתנה ללא הרף.

קבוצות נוספות שומעות את הקריאה ומצטרפות לדגל, מביאות איתן כוח העשוי להטות את הכף; מצטרפות לאלו שמצחצחים חרבות ומתכוננים לבאות.

הצבאות הישנים עדיין עומדים. עם זאת, בריתות שנכרתו תחת כורח המלחמה נפרמו עם הזמן, ושגרירי אדוני המינרל שולחים נציגים לכל קצוות תבל; שליחיה של קיסרית הברזל נצפו בהיכלי האור, ושגרירי תוהו נראו במעבה היער. אם הבריתות עדיין עומדות, יידרש להוכיח אותן מחדש על אדמת המינרל.

 

בין חרבות הלוחמים וספרי האלכימאים, לאדוני המינרל מטרות משלהם. ראשי מסדרים נקראים לדגל, ושומעים את הבשורות; יהיה עליהם להשיג חפצי-כוח שאבדו, ולנקום נקמות עתיקות. קבוצות שנקראות לדגל מביאות איתן את מטרותיהן שלהן, ולעיתים מטרות אלה חשובות עבורן כמו המינרל עצמו.

 

שנתיים לאחר שהכוחות עזבו את קאסל פורג'ד, העיר נפתחת בשנית.

זוהי הזדמנות חדשה עבורנו, מכל רוחות השמיים באנו כדי לחצוב מחדש, לשנות גורלות ולהפיח חיים חדשים בעיר!

בואו לקבוע מי ישלוט בטירה, מי ישלוט במינראל, ומי יעצב את העולם בצלמו!